Sesiunea de monitorizare a proiectului TEMPUS MISISQ

Publicat: 20.08.2018
Intrare liberă

Sesiunea de monitorizare a proiectului TEMPUS

“Modern Information Services for Improvement Study Quality” (MISISQ)

 

Pe 14 mai 2018 la Biblioteca Ştiinţifică Medicală a avut loc sesiunea de monitorizare a proiectului TEMPUS Modern Information Services for Improvement Study Quality (MISISQ), implementat în perioada 2013-2016. Acest exerciţiu de monitorizare, realizat de Oficiul Naţional Erasmus+ în Moldova, a avut drept scop evaluarea rezultatelor, impactului şi continuităţii activităţilor realizate în cadrul proiectului.

La şedinţă au participat: echipa de monitorizare (Oficiul Naţional Erasmus+ în Moldova); partenerii naţionali ai proiectului; Daiva Jurkšaitiene, reprezentant al Bibliotecii Universității de Științe Medicale din Kaunas, Lituania (prin skype); bibliotecari; administratori de sistem, care au contribuit la implementarea proiectului.

În deschiderea sesiunii Claudia Melinte, coordonator al Oficiului Național Erasmus+ în Moldova, a menţionat importanţa acţiunii de monitorizare, scopul ei fiind estimarea rezultatelor, relevarea exemplelor de bune practici, dar şi identificarea problemelor şi dificultăţilor întâmpinate la implementarea proiectului.

Liubovi Karnaeva, coordonatorul naţional al proiectului MISISQ, directorul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale, a vorbit despre obiectivele, activităţile realizate şi rezultatele proiectului. Proiectul MISISQ a fost implementat cu success şi are un impact direct asupra sistemului național de învățământ superior prin lărgirea accesului la informație pentru comunitatea academică din țară și prin asigurarea informațională a proceselor de instruire și cercetare în universitățile din Republica Moldova. Cu eforturi comune s-a reuşit crearea unui spațiu informațional academic unic, constituind catalogul electronic partajat al celor șapte biblioteci universitare, participante în proiect şi repozitoriile instituționale, care reflectă rezultatele activității științifice a universităților partenere. Proiectul este, cu siguranţă, sustenabil. Partenerii proiectului și-au asumat angajamentul să dezvolte în continuare aceste produse informaționale, să presteze servicii moderne de informare şi să formeze cultura informației utilizatorilor – cerinţe indispensabile pentru dezvoltarea societăţii informaţionale.

Daiva Jurkšaitiene, reprezentantul Bibliotecii Universității de Științe Medicale din Kaunas, Lituania, instituţie care a fost lider european şi aplicant de proiect, a remarcat colaborarea frumoasă, succesul, dar şi complexitatea proiectului realizat în comun. Succesul proiectului se datorează unui management eficient atât la nivel internaţional cât şi naţional şi echipelor de proiect, care au avut atribuţii şi responsabilităţi clar definite şi au cooperat foarte bine.

Directorii bibliotecilor universitare, parteneri naţionali ai proiectului, au raportat despre rezultatele obținute în proiect, dificultăţile întâlnite, impactul asupra fiecărei instituţii, precum şi despre continuitatea activităţilor prin dezvoltarea produselor informaţionale create şi prin formarea culturii informaţiei beneficiarilor în vederea utilizării eficiente a resurselor informaţionale şi sporirii calității proceselor de instruire şi cercetare în ţara noastră.

La finele şedinţei echipa de monitorizare a constatat rezultatele pozitive ale proiectului MISISQ, atingerea cu succes a obiectivelor planificate, colaborarea eficientă şi dialogul constructiv între membrii echipei proiectului. Totodată, au venit cu unele recomandări pentru viitor.

Claudia Melinte a remarcat importanţa acestui proiect pentru Republica Moldova, pentru instituţiile implicate, în special pentru fortificarea şi modernizarea învăţământului superior. A menţionat, de asemenea, că proiectul MISISQ poate constitui un exemplu de bune practici pentru alte instituţii similare din ţară şi a încurajat partenerii proiectului să mai aplice la alte proiecte Erasmus+.

 

Vezi agenda

 

Galeria foto

Preluarea informației de pe portalul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a link-ului direct accesat pe www.usmf.md

Urmăreți-ne

Comentarii

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-